Perinteinen luteiden torjunta ilman myrkkyjä

EcoBuster – Perinteinen ludetorjunta

Teemme myös luteiden torjuntaa luonnonmukaisin keinoin, ekologisesti täysin ilman myrkkyjä. Käyttämämme torjuntatavat ovat markkinoiden ekologiseimpia, jotka eivät esimerkiksi sisällä lainkaan vaarallisia myrkkyjä, jotka olisivat haitallisia ihmisille tai lemmikkieläimille.

Kuumahöyrytystä olohuoneen sohvalle.

Ekologisen torjunnan teho perustuu siihen, että luteet hävitetään mekaanisilla keinoilla, jolloin luteet eivät pysty kehittämään resistanttia käsittelyllemme. Joissain tapauksissa tavaroita, sänkyjä sekä kalusteita joudutaan hävittämään. Tämä riippuu täysin ludepopulaation levinneisyydestä sekä määrästä.

Lutikkatorjunnassa teemme 2-3 käyntiä. Käyntien määrään vaikuttaa ongelman laajuus eli joissain tapauksissa joudumme käymään useammin kuin kolme kertaa.

Torjunnan ideana on suojata nukkujat ja tappaa luteet sängyistä sekä muista mahdollisista paikoista mekaanisilla torjuntatavoilla.

Hinta perinteiselle lutikkatorjunnalle:

Luteiden torjunta sisältää laajemman alkutorjunnan, jossa menee normaalia kauemmin aikaa. Alkutorjunta maksaa 300 EUR. Lisäkäyntejä tarvitaan vähintään 1 kpl. Jos ludetorjuntaan tarvitaan useampi torjuntakäynti, lisäkäynnit kustantavat 250 EUR käyntikerta.

Torjuntakäynnit tehdään kahden viikon välein.

Jos haluat päästä luteista eroon heti, etkä halua olla luteiden syöttinä kotonasi, tilaa huoneistoosi lämpötorjunta, jossa luteista päästään eroon yhdellä käsittelykerralla päivässä.

Asiakkaan tulee toimia ohjeidemme mukaisesti sekä tehdä yhteistyötä tuholaistorjujan kanssa, jotta luteet saadaan poistettua tilasta mahdollisimman tehokkaasti. Vain yhteistyöllä asiakkaan ja tuholaistorjujan kanssa päästään parhaaseen lopputulokseen sekä kohti ludevapaata huoneistoa. Torjunta toistetaan niin moneen kertaan, kunnes luteet on saatu tuhottua huoneistosta.